مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره تصاویر با خاصیت alt درمقایسه با تصاویر با خاصیت title در وردپرس چه تفاوتی دارند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!