من نیاز به کمک دارم در مورد …

کلمه کلیدی -هک

پاکسازی Backdoor

بارها پیش آمده که کاربران از ما جهت بازسازی سایت وردپرسشان که هک شده کمک میخواهند. اکثر این کاربران زمانی کمک میخواهند که چندین بار سایت را پاکسازی کرده اند اما همچنان هکرها راهی برای بازگشت پیدا میکنند. زمانی که سایت را بطور کامل پاکسازی نکنید یا...

ادامه مطلب

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه "وردپرس استارت" آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.
Email address
Secure and Spam free...